verbet berättar/ The Verb will Show

Det finns verb som kan beskriva och visa.
Så välj de verben som visar något mer än att mördaren gick in i gränden.
Vilka verb visar något mer än att mördaren går, tittar osv ?
Mördaren hasade, kröp, sprang, vandrade, strövade, smög …
Gör egna listor och ta hjälp av synonymordboken.

Behöver du stryka adjektiv och adverb i texten,
då kan verbet vara din vän.
Istället för att skriva “Herr G gick hastigt genom gränden …”
kanske du skriver ” Herr G skyndade sig genom gränden … “

Verbet är aktivt och rör sig ofta framåt.
Det drar läsaren med sig i en förutsägelse om vad som kommer att hända.

och “verbs provide the energy of the sentence” som det sägs i boken Writing Down the Bones av Cameron och Goldberg,
Leta i böckerna, hur gör de stora författarna?

Vilket är ditt vackraste verb?

There are a lot of verbs that describe and show.
So choose the verbs that show something more than
“The killer went into the alley”.
Are there verbs that show something more than walking, looking, etc?
The killer might crawl, run, walk, wander or snuck.
Make your own lists and get help from the thesaurus.
If you need to delete adjectives and adverbs in the text, the verb is your friend.
The verb is active and often moves forward.
It draws the reader in with a prediction of what will happen.
Look in the books, how do the great authors use the verb?

And tell me, which is your most beautiful verb?

All images and text © Lisbeth Nordin
Lisbeth Nordin is a teacher, artist and author and illustrator of “Laura and the Secret of the Big Book: The First Adventure.” You can find her and her books at https://lauraochstorboken.wordpress.com/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s