The 5 W’s of Your story /5 viktiga V och ett N i din berättelse

5W

Why?                                                                 Varför?

Who?                                                                 Vem?

Where?                                                             Var?

When?                                                               När?

What?                                                                Vad?

5 viktiga frågor hjälper dig att komma ihåg de här viktiga delarna både när du skriver en egen historia, men också när du återberättar någon annans berättelse. De kan också hjälpa till vid faktatexter.

5 key questions will help you to remember these important parts in your storywriting,
as well as when you want to sum up someone else’s story.