The 5 W’s of Your story /5 viktiga V och ett N i din berättelse

5W

Why?                                                                 Varför?

Who?                                                                 Vem?

Where?                                                             Var?

When?                                                               När?

What?                                                                Vad?

5 viktiga frågor hjälper dig att komma ihåg de här viktiga delarna både när du skriver en egen historia, men också när du återberättar någon annans berättelse. De kan också hjälpa till vid faktatexter.

5 key questions will help you to remember these important parts in your storywriting,
as well as when you want to sum up someone else’s story.

 

I dag

IMG_3486blwhtime

Idag

Blå springer över himlen och sväljer det grå.

Grönt kryper upp ur marken och äter upp de förmultnades färger.

Den lilla hämtar solen och kastar bort regnet till den plats där blommorna gråter.

Till en annan dag.

I dag

Blue gangi yfir himininn og gleypir það grár.

Grænn skríður upp úr jörðinni og borða upp förmultnades litum.

Þessi litla ná í sólina og henda rigningu til þess staðar þar sem blóm eru að gráta.

Á öðrum degi.

Today

Blue is running across the sky and swallows the gray.

Green crawls out of the ground and eats the dead colors.

The very small one bring the sun in a chariot build by rainbow stripes

and throw the rain away to the place where the flowers are crying.

On another day.

NAPOWRIMO  (Nationel Poem Writing Month, 30 poems a day) är den årliga motsvarigheten till NAMOWRIMO (National Writing Month) .

En månad om året skriver du ett poem om dagen och publicerar det på

http://www.napowrimo.net

Jag deltog i slutet av månaden, men publicerade å andra sidan mina poem på svenska, engelska och isländska. Med hjälp av Google översatte jag till isländska, så antagligen blev det inte särskilt bra, men de isländska orden är poesi i sig själva , så därför gjorde jag det ändå.  Dessutom ville jag ha lite surrealistiska ord- och grammatiklekereier, så det så.

riddle me

collage: Lisbeth Nordin
Riddle me
Riddle me
Knight of the unknown heights
Ride through my forest in fading twilight
Forgotten, forgiven, but never forbidden
Riddle me, riddle me
Riding knight
through the blackening forest
in the sleeping night
forget me, forgive me but never forbid me
to riddle me, riddle me through the forest
in fading twilight.
segja mér gátu
segja mér gátu
Knight frá óþekktum hæðum
Útreiðar í gegnum skóg í fading sólsetur
Gleymt, fyrirgefið, en aldrei bannað
segðu mér, segðu mér gátu þína
Riding riddari
gegnum svartan skóginum svefn nóttina
gissa min
gissa min
gåta
ridande ryttare riddare
från gåtfulla gränslösa vidder
ridande ryttare räddare
i gråvättars skymningsgrå skog
försvunnen, förrunnen men aldrig förvägrad
säg mig din, säg mig din gåta
ryttare riddare ridande
i skymningsmörk sovande skog