We are such stuff as dreams are made of

img_5516temest2

Vi är av samma stoff som drömmar  görs av,
och vårt korta liv är omgivet av sömn …

Visiting the Satchy gallery in London I met Shakespeare … again.
På besök i Satchy Gallery i London mötte jag Shakespear … igen.

into my heart/ in i mitt hjärta

oak tree

Into my heart an air that kills
From yon far country blows:
What are those blue remembered hills,
What spires, what farms are those?

That is the land of lost content,
I see it shining plain,
The happy highways where I went
And cannot come again.

A.E Houseman 1859 – 1936 “”A Shropshire Lad”

In till mitt hjärta blåser dödens vind
långt bort från fjärran land:
men vilka är de, minnets blåa berg,
och vilka torn och gårdar är det där?

Det är mitt land av det jag mist och fått
De lyser klart, jag ser,
de lyckans vägar där jag gått
och dit jag aldrig kommer mer.

översättning Lisbeth Nordin

Jag hörde först några rader av den här dikten i en engelsk deckare, då den ene polisen reciterar den sista strofen när han plötsligt stöter på sin barndomsvän i Oxford.
När får vi höra en svensk polis citera Ferlin eller kanske Lars Forsell, då mörkret sveper in över Stockholms mörka trottoarer och de skötsamma gått och lagt sig i miljonprogrammens fågelholkar?

I heard the first lines of this poem in an English detective story, when one police recited the last lines, as he encountered a childhood friend in Oxford.
When will I hear a Swedish police quote Ferlin or maybe Lars Forssell in a detective story, when darkness sweeps across Stockholm sidewalks?