Astrid Lindgrens Näs

“En skarp penna och en varm röst”
“A sharp pen and a warm voice”

Astrid Lindgrens barndomshem ligger i Vimmerby i Småland. Gå på visningen och hör om en barndom full av lek, frihet och kärlek.
Visit the childhood home of Swedish author Astrid Lindgren, at Näs in Vimmerby.
Learn about a childhood filled with love, play and freedom.

och klappa på det mäktiga sockerdricksträdet. Gå i trädgården, balansera på spången i nässelhavet och låt dig gungas på trasmattekuddar. Överallt på Näs står texten, orden och berättelsens i centrum.

Och träd in i land art konstnären Patrick Doughertys önskekrus och önska något.
Make a wish in the wishing jars made by land art artist Patrick Dougherty.

om att skriva/ on writing

Stephen King skriver att skrivbordet ska stå mitt i rummet och då menar han antagligen mitt i livet, men han betonar också hur viktigt det är att stänga dörren om sitt skrivande,

Det har jag ju aldrig gjort, stängt dörren, men kanske öronen, kopplat bort så gott det går, det där som hela tiden händer runt omkring. Kanske borde jag köpa lurar, hörlurar alltså.

Men det är förstås också det att skrivandet inte är mitt arbete, det är den tid jag stjäl här och var, små bitar av det lapptäcke som blir till vardagar, veckor och år.

Så klart har han rätt, King alltså. Att det vore bättre att skriva oavbrutet och i ett flöde utan att göra avbrott för att gå till ett annat arbete. Plötsligt har man tappat tråden, börjar upprepa eller glömma bort. Därför hade jag tänkt skriva kort, så att jag hade hela historien i mitt huvud. Men så blev det inte historierna skriver sig själv och karaktärerna vill ha utrymme.

Skrivbordet, tja, det flyttar runt, skrivbordet är väl för det mesta min dator, ibland finns den i sängen, men just nu i soffan, för det mesta på ett blått databord från Ikea. Det är alldeles för litet, men ändå har det som fördel att det då får plats och dessutom har det ett utdragbart bord för ritbrädan och för tangentbordet.

Olika tider, olika platser

Vera Nilsson, som blev en av Sveriges framstående konstnärer målade i köket och hon målade barnen, de var ju de som fanns omkring henne. Gräv där du står. Man tager vad man haver som Kajsa Warg kanske inte sa, men en tanke som präglat Sverige inte bara när det gäller kokkonst.

On writing

Stephen King writes that your writing desk should stand in the middle of the room and I think he maybe meant in the middle of your life, but he also stresses how important it is to close the door on your writing,

I’ve never done that, closed the door, but maybe the ears, to disconnect as much as possible from the things which are constantly happening around me. Maybe I should buy headphones, headphones, that is.

But it is of course also the thing that writing is not my job, that’s the time I steal here and there, small pieces of the patchwork that turns into days, weeks and years.

Of course he is right, he is. It would be better to write incessantly and in a flow without interruption caused by going to another job. Suddenly I have lost the thread, begin repeating or forgetting. Therefore, I had intended to write a short story, so I could easily keep the whole fiction in my head. But the story decided else and the characters wanted space.

My writing desk, well, it moves around, the desk is most of the time my computer, sometimes in the bed, but right now on the couch, mostly on a blue computer desk from Ikea. It is far too small, yet it has the advantage to fit in at a small place and in addition it has an extendable table for Bamboo drawing pad and an extra keyboard.

Different times, different places:

Vera Nilsson, who became one of Sweden’s leading artists painted her works in the kitchen and she painted her children, they were the ones who were around. Dig where you stand.

“You take what you have got”,  maybe Kajsa Warg never wrote in her famous cooking book, but a quote and a thought that characterized Sweden not only in terms of cuisine.

Or as Inki, my painting teacher said; “you can never blame it on lack of materials, there are always materials around”.

Övralid

Övralid är Heidenstams hem högt uppe med utsikt över Vättern. Huset som är ritat av skalden själv ligger som en vit kloss uppe på en kulle. Följ med på en visning genom de ljusa vackra rummen som ger ett intryck av det begynnande moderna livet. Efter flera skilsmässor valde Heidenstam att leva samboliv med danska Kate Bang.

Heidenstam, som av Strindberg kallades “den adlige fjanten” har skrivit många rader som fortfarande finns kvar i vårt kollektiva svenska minne:

“bättre lyssna till den sträng som brast än att aldrig spänna en båge”

“det är skam , det är fläck på Sveriges baner att medborgarrätt heter pengar”

“Jag längtar hem sen åtta långa år. I själva sömnen har jag längtan känt. Jag längtar hem. Jag längtar var jag går, men ej till människor – jag längtar marken jag längtar stenarna där barn jag lekt.”

ur Ensamhetens tankar

Glöm inte att besöka Farfarsstugan med gott fika i trädgården och helt fantastiskt: fråga efter den extra listan med goda bakverk för dig med glutenintolerans mm. Vänligt bemötande dessutom.