to kill or keep/ radera eller spara

Att spara eller slänga det är frågan. Det blir svårt att skiljas från ord och formuleringar som man tycker har en bra klangbotten och nålar fast det man ville, men som ändå tynger texten. Och kanske kan man använda dem någon annan gång, i en annan historia. Så därför har jag oftast minst två varianter samtidigt i min dator, en “finkopia” och en “arbetskopia”. I arbetskopian kan jag pröva olika idéer utan att få kaos i “finvarianten”. Och där spar jag de ord och meningar, som jag inser att jag antagligen måste offra och stryker över dem med blått. Det markerar “kill or keep”, önskeord och önskeformuleringar.
Vi behöver inte riktigt skiljas men ni får stanna i den litterära garderoben.

To kill or keep, that is the question. It becomes difficult to distinguish between words and phrases that seem a good sound base and pinpoint what one wants, but still make the text heavy and loaded with  my darling stuff. Anyway, maybe I can use them, another time, in another story …
Therefore, I usually have at least two variants of my text at the same time in my computer, 
a “fine copy” and a “work copy”. In the work copy I can try out different ideas without bringing chaos into the “fine variant” and I can save what I realize I probably have to sacrifice. I mark them with blue, meaning  “kill or keep”, wishful words and wishful sentences. We do not really have to part, but they have to stay in my literary closet.

 

Advertisements

Att sätta mål/ To set Goals

Det sägs att det är lättare att nå mål än att lösa problem, hur som helst: Att sätta mål och delmål kan ge skjuts åt skrivande och dessutom ge den belönande känslan av att man faktiskt har gjort något och att man fortfarande är på väg. / They say that it´s easier to set goals than to solve problems. It might be true, and setting goals in your writing can give you that rewarding feeling  that you have achieved something and that you´re still on the track.

Bra mål ska vara/ Smart goals should be:

  • Specifika istället för allmänna/ Specific insted of general. To define ask: Who, what, when, where, which (requirements,constraints), why?
  • Mätbara/ Measurable (how much, how many?)
  • Attainable
  • Realistiska/ realistic
  • Tidsbegränsade/ Timely
  • Angelägna och attraktiva/ desireable, keen
  • Avgränsade/ demarcated

And you should write them down. 

just thinking/tänkte bara

writequestionmark

….to start a new chapter with “they”,  in the first paragraph can make the reader uncertain whom I´m writing about … sometimes

…. att börja kapitlet med “de” som subjekt i den första satsen, kan göra läsaren förvirrad, vem är det författaren menar …. ibland

The 5 W’s of Your story /5 viktiga V och ett N i din berättelse

5W

Why?                                                                 Varför?

Who?                                                                 Vem?

Where?                                                             Var?

When?                                                               När?

What?                                                                Vad?

5 viktiga frågor hjälper dig att komma ihåg de här viktiga delarna både när du skriver en egen historia, men också när du återberättar någon annans berättelse. De kan också hjälpa till vid faktatexter.

5 key questions will help you to remember these important parts in your storywriting,
as well as when you want to sum up someone else’s story.

 

Elena Ferrante: ”L’amica geniale”/Min fantastiska vännina/My Brilliant Friend

I Love Naples, and I love this book.

Jag älskar Neapel, som jag älskar denna bok. Ferrante inleder med ett citat ur Goethes Faust “en människa har lätt att bli lat … därför ger jag henne gärna till kamrat en djävul som skall driva på och fäkta. ” nu är Lila inte en djävul, men hon är den som driver på och får saker att hända, som inte nöjer sig, som vrider och bänder, som får fantasin och tankarna att växa hos den mer stillsamma Elena.
Har du glömt barndomens magiska tänkande, de oberäkneliga vuxna och skräcken för de mörka trapporna ner i fuktiga källare, så kastar boken dig tillbaka  till en värld  utan säkerhetsbälten.

I love Naples, as I love this book. Ferrante starts with a quote from Goethes Faust “A person has easy to get lazy … therefore I gladly give her a devil as companion, who will drive and fend…”
” Whence, willingly, the comrade him I gave,/ Who works, excites, and must create, as Devil.”Now, Lila is not a devil, but she is the one who drives and makes things happen, who does not give in, who twists and turns, and makes the imagination and thoughts grow together with the more quiet Elena.

Have you forgotten the magic thinking and the dread of the stairs down to the dark and damp basements and the incalculable adults of your childhood, the book will throw you back to a world without seat belts.