hur man läser en bok/ how to read a book

???????????????????????????????

När de vuxna firar bröllop med tal och prat, så försvinner ungarna in i sina egna domäner, de tar sig upp i klätterträdet, improviserar på pianot, springer över de stora sluttande gräsmattorna, samlar risknippen så stora att de döps till “Kungen” och hänger i dansbanas träbjälkar. Finkläderna kommer på sniskan och de blir röda och varma. En av flickorna har försjunkit i någon av Harry Potter-böckerna.

– Hur långt har du kommit?

– Jag har redan läst den! Jag bara slår upp den och läser där jag hamnar, svarar hon och fortsätter att läsa.

When the adults celebrate the wedding with speeches and talk, the kids disappears  into their own domains, swinging their way up the climbing tree, improvising on the piano, hanging like cute bats in the wooden beams of the dance pavillion, running across the large sloped lawns and collecting bundles of twigs so large that they are christened “The King” . Their nice clothes are all going askew and they become red and hot. One of the girls has sunk in one of the Harry Potter books.

– How far have you come?

– I’ve already read it! I just open it and read where I happen to land, she answers and continue to read.