Vänd mig ryggen/Turn your Back on me.

När jag började arbeta med omslaget till min bok, blev jag än mer besatt av att se på andra böckers omslag och ryggar. Vad kan det här vara för spännande bok på Göteborgs stadsbibliotek?/ Since working on the cover on my own book, I’ve been obsessed looking on other books, as this spine on The Gothenburg Public Library? Who is that little goblin?

Filling my Calender with Inspiration / Jag fyller min almanacka med inspiration

Nu är jag anmäld och har skrivit in datumen i min kalender. Juli 2020 far jag till SMÅ BUS bsrnboksfestival i Småland, för att inspireras, träffa och umgås med människor som arbetar med barnlitteratur på olika sätt. Det blir säkert liks inspirerande som 2018.

In 2020 I Will paticipate in SMÅ BUS Childrend Books Festival in Småland. Don’t say no to the good thingd in life. Go for those things that inspiers and lift you up.

primitiv nyfikenhet sa han

apropå autofiktion som inte är bra nog

men jag vill ju lära känna andra,
vill veta hur andra lever
föreställa mig hur det är att kliva på nakna fötter på det svala marmorgolvet
eller höra ljudet av syrsor i den tunga doften av olja och ginst

det är samma sak som när man öppnar kartboken,
den där platsen,
det där landet dit kommer jag aldrig att komma
namnet i kartboken
pricken på kartan med det vackra namnet
så berätta för mig, du som varit där
du som föddes där
ta mig med med genom den magiska portalen
genom berättelsen
gör min värld större

samma sak du som skrev om ett annat liv
jag kommer aldrig träffa dig
jag kommer aldrig stå i det där köket
eller höra till den där samhällsklassen
aldrig tala det språk du talar
så berätta
gör min värld större
lät mig för ett ögonblick vandra med tunna sandaler genom ökensanden
för en stund frysa under ett norrsken
eller tända en imaginär cigarett i en svettig bar

sen får du gärna fråga mig
be mig att berätta om en värld du inte känner

Högläsningsböcker, klassikerna/ Reading Aloud, The Classics

Läs högt ur klassikerna, men som alltid när du läser för en skolklass:
Var förberedd:
alltså läs texten själv innan så blir du en bättre läsare av texten och
du är förberedd på äldre ord, företeelser och
skräckartade beskrivningar som ger eleverna mardrömmar de närmsta månaderna,
och inte minst kan du tänka igenom hur du ska hantera gamla fördomar, föråldrade synsätt och no no- ord.
Du får en möjlighet att i förväg fundera över hur du ska tackla allt det där, ibland är det enkelt, men ibland kräver det mycket förberedelser och ibland väljer man helt enkelt en annan bok.

Read out lod from the classics,
but as always, when reading in front of a school class:
Be prepared:
So read the text yourself before introducing it for the class
you will be a better reader, more an artist at the stage,
You will be prepared for old an outdated words, phenomena
and horrific descriptions that will give your student
nightmares in the next months.
And you can consider in advance how to deal with old prejudices,
obsolete views an no no words.
Sometimes it´s easy, but sometimes it requires a lot of preparations
and sometimes you just choose another book.

Att sätta mål/ To set Goals

Det sägs att det är lättare att nå mål än att lösa problem, hur som helst: Att sätta mål och delmål kan ge skjuts åt skrivande och dessutom ge den belönande känslan av att man faktiskt har gjort något och att man fortfarande är på väg. / They say that it´s easier to set goals than to solve problems. It might be true, and setting goals in your writing can give you that rewarding feeling  that you have achieved something and that you´re still on the track.

SMART goals should be:

  • Specific insted of general. To define ask: Who, what, when, where, which (requirements,constraints), why?
  •  Measurable (how much, how many?)
  • Attainable
  • Realistic
  •  Timely

They should also be

  • desireable, keen
  • demarcated

Var SMART när du sätter dina mål. gör dem:

Specifika istället för allmänna
Mätbara
Accepterade, angelägna och attraktiva, avgränsade
Tidsbestämda

And you should write them down. 

förlorat och funnet/ lost and found

beware-black-buzz

Inspired by Austin Kleon I made this picture poem. Try it out yourself, use your intension or let the chance be the creator, to surprise you and let you find something that you didn´t know were there.

Kleon created poems by taking newspaper articles and reducing the words with a black marker, he published  them  in the book “Newspaper Blackout”. He take something old and make something new, it´s happening all the time, and it´s a good thing. He has a ver y nice idea about sharing, in these days that other tends to say “Don´t touch, it´s mine!”.

Look into his web page and read his books:
“Steal like an artist” and “Show your work”

http://austinkleon.com/