min skrivarmorgon/ writing in the morning

IMG_5029lnordinhavetoKlockan är tolv och innan eftermiddagen kommer har jag skrivit ett nytt kapitel. Jag hade planerat att avsluta Lauras andra bok, när plötsligt historien ville annorlunda. Laura måste ensam ge sig ut på ett sista avgörande uppdrag, som jag ännu inte vet hur det fortlöper, sen är det dags för vännerna att bege sig hemåt, skiljas med tårar i hjärtat och för mig att göra en genomläsning av hela boken, börja redigeringen, vässa scenerna och kanske lägga in en spänningshöjande tidsaspekt.

Har jag bara staplat scenerna på varandra eller är händelserna framåtdrivande? Är kapitlen ungefär lika långa? Har jag glömt att följa upp en plantering? Ska jag stryka något? Ett litet tvivel börjar gro.

I have written a brand new chapter this morning. I had planned to finish Laura’s second book, when suddenly the history intervened. Laura must embark alone on a last and crucial mission, which I do not yet know how it will  progress, then it´s time for the friends to return home, part with tears in their hearts and for me to read it all from beginning to the end, start editing , sharpen the scenes and maybe use the time aspect to rise the tension.

Did I just stacked the scenes upon each. Does the events  make the story proceed? Are the chapters about the same length? Did I forget to follow up on a plantation? Should I delete something? A little seed of doubt is growing in my mind. I have to learn how to build tension and to push the reader to the next page. The note is reminding me: tension, have to … before …

vackra och lockande böcker i London/ beautiful books in London

IMG_6121 for web

I varje ny stad letar jag upp en bokhandel. I närheten av Picadilly Circus i London ligger den stora bokhandeln Waterstones sprängfull av läsgodis för alla åldrar och intressen. Vi försvinner in bland hyllorna och bläddrar och låter oss föras in i de olika världar som böckerna erbjuder.

För unga läsare i slukaråldern finns ett fantastiskt utbud med det ena omslaget mer lockande än det andra. Framsidan och baksidetexterna lovar mig ett långt och spännande läsäventyr. Jag önskar ett långt sommarlov för att dyka ner i all de här böckerna.

Tänk vad det skulle göra för läsförmåga och läsutveckling bland barn och unga att få möta alla dessa lockande framsidor och spännande intriger!

http://www.waterstones.com/waterstonesweb/

http://www.waterstones.com/blog

In each new city, I look up a bookstore. Nearby the Picadilly Circus in London is the big bookstore Waterstone bursting of reading candies for all ages and interests. We disappear into the stacks and allows us to  enter into the different worlds and words that the books offer.

For young readers in the book devouring age, there are a fantastic range of books with one cover more appealing than the other. The front cover pictures and back side texts promise me a long and exciting reading adventure. I wish me a long summer to dive into all these books.

Imagine what it would do for literacy and literacy development among children and young people to have the possibility to meet all these alluring front covers and exciting intrigue!

http://www.waterstones.com/blog

IMG_6128 for web

Naturligtvis kan man ta en kall öl i baren och läsa i sin nyköpta bok.

Have a beer in the bar and read your new book.

booktalk / Att samtala om böcker

 

581523

Att samtala om böcker med barn och unga.

Fråga inte varför, den frågan är för stor.

Fråga istället efter det uppenbara. Vad kommer du  först att tänka på?

Tvinga ingen att förklara sig i förhållande till texten. Kom ihåg att vi bara låtsas att vi talar om texten. Vad vi egentligen talar om är oss själva.

Att lära sig att tolka litteratur, handlar till stor del om att känna igen mönster.

Genom att tala så lär vi oss att tänka.

Det här var några guldpärlor ur en intervju för länge sedan med Aidan  Chambers i Lärartidningen. Chambers har gett ut många böcker tex den som heter “Booktalk”, på svenska “Att samtala om böcker” och “Tell me”..

 

When talking about books

Do not ask why, the question is too big.

Instead, ask for the obvious. What comes first to mind?

Compel no one to explain themselves in relation to the text. Remember, we just pretend we talk about text. What we really are talking about is ourselves.

Learning to interpret literature is largely about recognizing patterns.

This was a few golden beads from an interview with Aidan Chambers in “Lärartidningen” (Teacher Magazine).

Chambers has an own web site and has for example written  the books called “Booktalk” and “Tell me”.