Agaton Sax och bröderna Max

författare: Nils Olof Franzén, 1965

Omslagsbild/ cover:

I någon annans bokhylla återsåg jag denna bok. Humoristisk mysdeckare för barn och lekfulla vuxna. I den här boken finns redan 1965 en hemmabyggd datamaskin! Tänkande August.

In someone else’s bookcase I recounted this book. Humorous cozy crime for children and playful adults. In this book, already in 1965, there is a home made computer! named Thinking August.

Flickan som älskade hundar/ the Girl who Loved Dogs

mitt bilderboksprojekt

My picture book project in progress

Soffan i det hemliga biblioteket/ the sofa in the secret library

http://lauraochstorboken.wordpress.com

Kanske är det så här den ser ut, soffan där Laura somnar med en burk med kakor intill sig.

Maybe it looks like this, the sofa in the secret library, where Laura sleeps with a jar of cookies nearby.

Kartan och berättelsen/ the Map and The Story

http://www.lauraochstorboken.wordpress.com/

Att teckna kartan över den lilla byn där Lauras historia utspelar sig var nyttigt. Om Laura ska kunna åka kälke rakt in i pianolärarinnas trädgård så kan det inte ligga en gata i vägen.

Drawing a map for The Story of Laura is fun. It force me to visualize the words. Try it out yourself, you might discover new things in your own story. 

The story in three squares/berättelsens tre serierutor

Finally I have made my way through some of the classic literary masterpieces,
thanks to the slim paperback
“90 Classic Books for People in a Hurry” by Swedish cartoonists Henrik Lange.
Here, each book is stripped down to the essential of each story with the magic but invisible narrative form:
the beginning,
the  middle
and the end.
In this way, every novel is told by a black and white comic strip with only threee boxes.
Yes, there is a fourth initial box, but it contains only the title of the novel.

It’s a great way to use when you  write,
to really get clear view on the story.
How does it start?
What happens in the middle?
How does it end?

And yes, the book made me laugh a lot.

Äntligen har jag tagit mig igenom några av de klassiska litterära mästerverken,
tack vare den tunna pocketboken
“80 romaner för dig som har bråttom” av serieskaparen Henrik Lange.
Här är varje bok nedbantad till  det väsentliga i varje berättelse med den magiska men osynliga berättarformen:
början, mitten och slutet.
På det sättet kan varje roman berättas med  tre svartvita serierutor.
Ja, det finns en fjärde inledande ruta, men den innehåller bara titeln på romanen.

Det är ett utmärkt sätt att använda  när man själv skriver,
för att riktigt tydligt få syn på berättelsen.
Hur börjar det?
Vad händer i mitten?
Hur slutar det?

illustration

 

laurainthetunnelforweb

http://www.lauraochstorboken.wordpress.com/

“Det var en behaglig tunnel med ett täcke av mjuka barr på marken, och när Laura snuddade väggarna fick hon en besk smak av stensöta på sina händer.”

“It was a pleasant tunnel with a blanket of soft pine needles on the ground, and when Laura touched the walls, she got a bitter taste of ferns on her hands.”