Problem reversal/ tänk tvärtom

IMG_7550

Charles Thompson har förslag hur man kan se ett problem eller den historia man skriver från nya vinklar.

“Se på problemet tvärtom. Vänd ett positivt omdöme till ett negativt, eller tvärtom. Vad är det karaktären/ miljön/ problemet inte är? Byt synsätt och perspektiv. Då kan du hitta nya dimensioner av problemet eller din berättelse.

Vad är det karaktären inte gör. Kanske den borde  göra just det …

Använd Tänk om -tricket.  Tänk om huset ramlar ihop … Tänk om det kom en fanns en pistol i besticklådan …

Arbeta med ett tvärtom agerande. Han räddar inte prinsessan. Byt riktning eller berättarperspektiv. Flip flop. Vänd upp och ner på någonting. Vänd nederlag till seger eller seger till nederlag.”

Fritt eftersatt från “What a Great Idea” av Charles Thompson.

“State the problem in reverse. Change a positive statement into a negative one. Try to define what something is not.

Figure out what the characters is not doing. Maybe they should …

Use the “What If” Compass. Work with opposing action, What if he shrink it? What if she stretched it?

Change the direction or location of the perspective in your story. Make a physical change of perspective by walking .Flip-flop, think of the opposite. Turn it up side down. Turn defeat into victory or victory into defeat.”

From “What a Great Idea” by Charles Thompson.