The Bookeaters/eating in books/ bokätare och att äta i litteraturen

goodbananabooklisbeth-web

Varför äter de alltid så ofta i böcker?
Varför slutar en konflikt i en måltid?
Vad står detta ätande för?
Och varför avskyr en del att det ska ätas i böcker?

Du har kanske redan ett svar.
Du kanske känner det i magen.
Det är ingen slump att vi delar bröd,
att vi vill se våra barn äta,
att brödet och fisken har en stor plats i en av våra världsreligioner.

Jag går till bokhyllan och återkommer.
För varför säger vi att vi konsumerar böcker, och varför säger vi att det är en god bok?

Jag går till bokhyllan igen.

Why do they eat so much in some books?
Why do they seal the conflict with a meal?
What does it mean?
And why do some people hate all this eating, will they be eaten themselves in the books?

You may already have an answer.
You may feel it in your stomach.
It is no coincidence that we share the bread,
we want to see our children eat,
and the bread and the fish has a great significance in one of our world religions.

I go to the bookshelf and returns.
And why do we say that we consume books, and why do we say it is a good book?

I go to the bookshelf again.