Faderittan

När jag städade hittade jag en handskriven lapp från en av mina elever, med stavningsfel och allt.
When I cleared my papers out, I found this rhyme from one of my very young students. I tried to translate into english although I believe you call him Humpty Dumpty.

Faderittan satt på taket
Faderittan trilla ner
Faderittan slog ihjäl sig
Faderittan finns ej mer
Faderittan ska begravas
på söndag klockan 3
I västra kyrkogården
i kungens portmonnä
Men kistan var för liten
och tårna titta ut,
men tårna ska ju klippas
och läggas i en strut.
pungt och slut.

Faderittan sat
on the roof
Faderittan
fell like a goof
Faderittan
was killed for sure
Faderittan
is no more
Faderittan will be buried
on Sunday three o´clock
In the Western Cemetery
in the royal purse and sock.
But the coffin was too small
his toes were peeking out,
so the toes will be cut
and put in his hat.
stop,
top, toe,
here we go.

I was a traveller/ Jag var en resande

IMG_2791 (2)

I was a traveller then upon the moor
I saw the hare that raced about with joy
I heard the woods and distant water roar.

William Wordsworth, British poet, 1770–1850

 

Jag var en resande, då upp på heden,
jag såg haren rusa kring i munterhet,
jag hörde skogarna och fjärran vatten ryta.

 

William Wordsworth, brittisk poet,
född 7 april 1770 i Cockermouth, Cumbria,
död 23 april 1850 på Rydal Mount i Ambleside, Cumbria.

översatt till svenska av mig, Lisbeth Nordin

read it out loud/ läs det högt

IMG_4893 (2)

There are a lot of things to consider, when coming to the end of the story.

It´s time for editing and polishing the words and sentences, that build up your story. (I happend to write: I´ts time for eating your words, and there are of course a truth  in that as well, they have to be tasty or you might want them to be bitter or …).

But you have heard it before. You shall read them out LOUD, and you will find the places to polish and edit, as I did. But truly, it also filled with me with doubt, and that´s not a good thing. The first sketch is often closest to your heart and may be closest to your own language. So don´t throw yourself away when editing.

When reading out loud, you will find the music and the rhythms in the text, and you might fall in love with your text again. But of course I also found things that could be better. So I started to edit again … and again … and once more and here I am, knowing that there has to be a point when saying enough, I´m done.

 

Det finns så mycket att tänka på, när berättelsen du skriver kommit till den sista sidan. Det är dags att redigera och polera.

Och det viktigaste av allt, som jag alltid säger till mig själv och mina elever: Läs texten HÖGT! Det är roligt att höra och smaka på sin egen text, den får ett nytt liv, när den kommer ut i världen utanför sidorna och ditt huvud. Ljudvågorna sänder den vidare utanför din kontroll. Läs med stolthet utan att vara blyg.

När du /jag läser texten högt, hör jag var jag snubblar på orden och jag hittar de platser i texten, jag behöver redigera och polera. Men man kan också bli tveksam och fastna i tvivel, vända på orden fram och tillbaka , tills de blir trötta och börjar sakna innebörd, det har hänt mig. Tveksamhet kan vara förödande och göra att man slänger ut det berömda barnet med det berömda badvattnet. Inte bra. Den första skissen har ofta en närhet till ditt hjärta och din egen röst, den är som en nymornad nyponros, men du ska hjälpa den att slå ut.

När man läser högt hör man musiken i texten, man känner rytmen  och flödet, eller inte. Jag/du märker när tungan snubblar och får jobba hårt för att säga de långa krångliga meningarna, eller när lungorna inte får luft eftersom det inte finns några vilopunkter eller pauser i texten. Musik är lika mycket paus på rätt ställe som ljud emellan. Musiken och texten innehåller ju också tempo, ibland springer vi, ibland stannar vi upp och ibland lunkar vi på. Variationen gör att det inte blir långtråkigt.

Så jag redigerar igen och igen och … till slut är det dags att sätta ner foten, nog, dags att byta mössa, från skrivare till läsare, att läsa texten som en nyfiken förstagångssläsare, bara för mitt eget nöjes skull.

skrivarmorgon på balkongen/morning and writing on the balcony

IMG_4179 moon for webEn av mina huvudpersoner sätter sig vid flygeln och spelar “Månskenssonaten” . Jag lyssnar på olika inspelningar på You Tube och hör hur tonerna droppar. Jag prövar hur de ska uppföra sig i min text och hur de kan binda ihop kapitlet jag snart kommer avsluta.

Man talar om intertextualitet när olika texter pratar med varandra, nu vill min text samtala med Beethovens gamla sonat, som han enligt Wikipedia inte själv kallade Månskenssonaten, men det vet antagligen inte min huvudperson om.

One of my main characters sits down at the piano and play the “Moonlight Sonata”. I listen to different recordings on You Tube and hear how the notes drops. I examine how they should behave in my text and how they can tie together the chapter I soon will finish.

We speak of intertextuality when various texts speak to each other, now my text has a conversation with Beethovens old sonata, who according to Wikipedia, he himself did not call the Moonlight Sonata at all, but my protagonist in the book probably does not know that . And I won´t tell her.

kommatera mera/ the importance to punctuate

kommatecken

Jag har ägnat några timmar med kommatering i mitt snart färdiga manus.

Nästa gång ska jag var lite mer noggrannare i det löpande redigeringsarbetet, att sitta och kommatera hundra sidor text är, tja, inte kul. Men viktigt. Kommatecknet hjälper läsare, den gör texten läsvänlig och gör berättarrösten tydligare, och den förstärker rytm och musikalitet i texten och vem vill inte ha det?

I have spent some hours to  punctuate my soon to be finished script.

Next time, I will be a bit more accurate in the ongoing editing, to sit and punctuate hundred of pages is, well, not fun. But important. The comma helps the reader, it makes the text easy to read and makes the narration more clearly, and it reinforces the rhythm and musicality of the text and who does not want that?

samla ramsor

hexa pexa web

Namnlösramsa4

Vilka rim och ramsor finns i barnens nutida kultur?

Och hur förändras gamla ramsor till nya dängor?

Klassens ungar fick skriva ner och illustrera sina favoriter som vi sen kopierade och satte samman till varsin bok.

Sen videofilmades ungarna när de läste upp sina ramsor. Det blev en rolig film på ett videoband som sen stals ur min låsta låda. Som min eventuella läsare förstår så var det här några år sedan, eftersom videoband inte används längre.

ramsa3

rimma1 web

ramsa5web

Men det är väl dags att göra en inventering igen. Hur låter ramsorna nu? Finns hon kvar, Svarta Madam? Trängs ungarna fortfarande på toan i mörkret med ljuset släckt, stirrar de i spegeln och viskar:

Svarta Madam,

kom fram

och visa din blodiga hand!