illustration

 

laurainthetunnelforweb

http://www.lauraochstorboken.wordpress.com/

“Det var en behaglig tunnel med ett täcke av mjuka barr på marken, och när Laura snuddade väggarna fick hon en besk smak av stensöta på sina händer.”

“It was a pleasant tunnel with a blanket of soft pine needles on the ground, and when Laura touched the walls, she got a bitter taste of ferns on her hands.”

Inte utan penna och papper/Not without Pen and Paper

Det finns dom som irrar staden runt i jakt på en cigg, Gott & blandat, alkohol eller något annat deras vara anser nödvändigt. Själv har jag en annan böjelse. Jag måste ha papper. Jag måste ha pennor och helst också färg. Jag har tillbringat timmar i främmande städer, i landsortshålor och var än jag råkar  befinna mig i jakt på mitt livs nödvändighet. Utan dem är jag naken.

– Va, säljer ni inte pennor?

– Har ni inte block, men har ni kanske ett omslagspapper jag kan få?

Jag smyger ner servetter och kvitton i väskan, allt för att vara rustad för en skiss, en mening och allt annat som ber om att fångas på ett papper, med en penna, ett läppstift eller ett finger doppat i kaffe.

There are those who wander around the city in search of a cigarette, candy, chocolate, sugar, alcohol, or anything else their being deemed necessary. I myself have a different addiction. I must have papers. I must have pens and color. I have spent hours in strange cities, in rural dens and wherever I happen to find myself in search of my lifes necessity. Without them, I’m naked.

– What? Do´nt you sell pencils?

– Don´t you have drawing pads, but perhaps you have a wrapping paper I can buy?

I sneak down napkins and receipts in my bag, all to be prepared for a sketch, a sentence and everything else which is asking to be caught on a piece of paper with a pen, a lipstick or a finger dipped in coffee.

be brave/ var modig

IMG_2485my bookforweb

After editing and reediting the next phase is joy, reading for pleasure, reading like I was the newborn reader, not the worn out writer./ Efter redigering och åter redigering är nästa steg den sanna glädjen, att läsa för sitt eget nöjes skull, som för första gången läsaren, istället för den uttröttade skrivaren.

Will I be amazed and enchanted, will I fall in love (again) or be bored with my characters? Will we part in tears , will I long to return into the magic of the story, and are there any magic? And I´m not talking about the top hatted magician, I´m talking about the expanding feeling that anything can happen, and most surely will.  But all those questions has to be put aside, while joy reading./ Kommer jag förundras och förtrollas, kommer jag bli förälskad  eller tråkas ut av mina karaktärer? Kommer vi skiljas med tårar, kommer jag att längta att få återvända in i berättelsens magi, och finns det någon magi? Och då menar jag inte magikern med trollkarlshatten. Jag pratar om det som gör världen större och gör det möjligt att vad som helst kan hända, och att det händer. Men alla sådana frågor får kliva åt sidan, när jag ska nöjesläsa.

And there´s a little box in one of my word documents , named sacrifices, the killed darlings, alas, they seem to be alive , those small treasures, sacrified in the name of clarity and less words … and perhaps in memory of RIP mr Hemingway, but why oh why, I´m not a journalist, I´m in for joy, for the pleasure and the magic, and the expanding of our lives and sences, the excavation and the imagination, the oops and whoops  of chaotic thinking,  in memory of Alice and mr Carrol./ Det finns ett särskilt dokument på datorn, för alla offrade älsklingar, men aj, de vägrar glömmas bort, de små skatterna, offrade för klarhet och för att minska antalet ord och för att Hemingway kanske sa att mindre skulle vara mer, o varför, varför, jag kom ju hit för glädjen, för nöjet och magin, och för att litteraturen kan göra allting större, för att utforska och fabulera, för allt huller om buller och för att Alice ramlade ner i kaninhålet.

I will rethink them again, with my own proverb:

be brave

be bold

be beautiful!

Jag ser på dem igen, de bortvalda meningarna och orden.

Var modig, var djärv och stolt och vacker!

 

verfremdungen/new eyes/med nya ögon

img_4762-1

Ibland är det svårt att se på sitt eget skrivande med nya ögon. Jag hade fastnat och kunde inte se på texten utifrån, den hade blivit till bokstäver och ord utan mening. Så jag gjorde det gamla kopiera – klistra in tricket. Jag klistrade in min svenska text i Google Translate och fick tillbaka den på engelska, på det knepigt knäppa sättet som det blir när en text översätts mekaniskt ord för ord. Men ändå, när texten kom tillbaka i ett nytt språk kunde jag se den tydligare. Och jag var nöjd. Den kommer att fungera, till och med på svenska.

“Mörkret i trädgården var luddigt och mjukt” översattes till “the darkness of the garden was fuzzy and soft” och ordet “fuzzy” gjorde bilden synlig igen. Ja, det är det slags mörker som kramar Laura när hon ger sig iväg in i nattens äventyr.

Sometimes it´s hard to have a fresh look upon your own writing. I was stuck  in a way, that I couldn´t really see my own words, so to be able to look upon them from the outside. I found out a new way. I did the copy and paste trick, and pasted my Swedish text into google translate and got it all in that quirky English way you get when the computer translate the text word by word. And anyway yes, in another language I could get the picture. I was content. It will work, even in Swedish.

“Mörkret i trädgården var luddigt och mjukt” in Swedish was translated into “the darkness of the garden was fuzzy and soft” and that fuzzy word made it all visable again. Yes, that´s the kind of darkness that will embrace Laura as she embarkes into the adventures of the night.