“Education is not filling a bucket, but lighting a fire.”

“Pedagogik är inte att fylla ett ämbar utan att tända en eld.”

attributed to among others the Greek philosopher Herakleitos  (also known for saying “panta rei” meaning everything flows, is constantly changing)

and William Butler Yeats

Herakleitos grekisk filosof från Efesos (ca 540–460 f.Kr.) även känd för citatet ”Allt flyter”, eller på grekiska “panta rei”.

Citatet är också tillskrivet William Butler Yeats.

 

 

Northern Storm/ Nordlig storm

oak treeTomas Tranströmer

UR “STORM” (från “17 dikter”, 1954)
from “STORM” (17 poems 1954)

Plötsligt möter vandraren här den gamla
jätteeken, lik en förstenad älg med
milsvid krona framför septemberhavets
svartgröna fästning.

Nordlig storm. Det är i den tid när rönnbärs-
klasar mognar. Vaken i mörkret hör man
stjärnbilderna stampa i sina spiltor
högt över trädet.

 

Suddenly the wanderer meets
the old giant oak treee, like a petrified moose with
an endless crown in front of the
blackishgreen fortess of the September Ocean.

Northern storm. It is the time when the Rowan ripens.
Avake in the darkness you hear
the star constellations stomp in their stalls
high above the tree.

 

UR “FLYGBLAD” (från “För levande och döda”, 1989)
from “LEAFLETS”, ( “For the living and for the dead”, 1968)

Vi levande spikar nedhamrade i samhället!
En dag skall vi lossna från allt.
Vi skall känna dödens luft under vingarna
och bli mildare och vildare än här.

We are like spikes alive, hammered down into the society!
One day we will attach from it all.
We will feel the air of Death under our wings
and grew milder and wilder than here.

 

These poem written by the Swedish poet Tomas Tranströmmer are most humbly translated by me, Lisbeth Nordin.