hemingwayapp

IMG_4097readmymind

“If a writer of prose knows enough of what he is writing about he may omit things that he knows and the reader, if the writer is writing truly enough, will have a feeling of those things as strongly as though the writer had stated them. The dignity of movement of an ice-berg is due to only one-eighth of it being above water. A writer who omits things because he does not know them only makes hollow places in his writing.”
Ernest Hemingway in Death in the Afternoon

Hemingway wrote bold and clear. On this app you can test your own prose.

http://www.hemingwayapp.com/

for example:

  • adverbs weaken your verbs, change them to more descriptive verbs.
  • uses of a passive voice,  the passive voice puts the subject of the sentence at the end. 
  • sentences are hard to read, consider to split into two sentences

Hemingway skrev det som kallas isbergsprosa. Jag tror att dom menar att han visar bara isberget, det räcker för att vi som läser ska ana och förstå att det finns mycket under ytan och att författaren inte behöver eller ska visa allt .den här appen/länken visar dig  hur du kan förbättra och förtydliga texten

http://www.hemingwayapp.com/

genom att rensa bland:

  • adverben gör verben svaga, byt till mer beskrivande och kraftfulla verb, tex byt från “Han sprang hastigt över gatan” till “Han rusade över gatan.”
  • en passiv röst sätter subjektet sist i meningen tex “Katten matades av mamma.”. Byt till “Mamma matade katten.”
  •  meningen är för svår att läsa,överväg att dela upp meningen i flera, använd färre eller enklare ord.