Beautiful Books/ Lockande böcker

This isn’t my book, but I might sneake into it and read some pages before I leave this house, that isn’t mine. I picked it up becauce of the cover and then I saw the title that did intrigued me: Everything is Illuminated.

Den här boken tillhör inte mig, men kanhända hinner jag smygläsa några sidor innan jag lämnar det här huset ,som inte heller tillhör mig. Jag plockade upp boken för det snygga omslaget och för titelns skull.

Flickan som älskade hundar/ the Girl who Loved Dogs

mitt bilderboksprojekt

My picture book project in progress