Att sätta mål/ To set Goals

Det sägs att det är lättare att nå mål än att lösa problem, hur som helst: Att sätta mål och delmål kan ge skjuts åt skrivande och dessutom ge den belönande känslan av att man faktiskt har gjort något och att man fortfarande är på väg. / They say that it´s easier to set goals than to solve problems. It might be true, and setting goals in your writing can give you that rewarding feeling  that you have achieved something and that you´re still on the track.

SMART goals should be:

  • Specific insted of general. To define ask: Who, what, when, where, which (requirements,constraints), why?
  •  Measurable (how much, how many?)
  • Attainable
  • Realistic
  •  Timely

They should also be

  • desireable, keen
  • demarcated

Var SMART när du sätter dina mål. gör dem:

Specifika istället för allmänna
Mätbara
Accepterade, angelägna och attraktiva, avgränsade
Tidsbestämda

And you should write them down.