Intensiv träning bra för barn med läs- och skrivsvårigheter – Göteborgs universitet/Intensive training helps children with reading and writing difficulties

 

IMG_6025reading child in st james park for web

Den här flickan njöt av läsningen i St James´s Park i London.

This girl enjoyed her reading in St James´s Park in London. 

Klicka på länken och läs om Ulrika Wolffs framgångsrika studie.

Click the link and read about Ulrika Wolff successful study, (you can click “In English” on the web page).

Intensiv träning bra för barn med läs- och skrivsvårigheter – Göteborgs universitet.

 

skrivarmorgon på balkongen/morning and writing on the balcony

IMG_4179 moon for webEn av mina huvudpersoner sätter sig vid flygeln och spelar “Månskenssonaten” . Jag lyssnar på olika inspelningar på You Tube och hör hur tonerna droppar. Jag prövar hur de ska uppföra sig i min text och hur de kan binda ihop kapitlet jag snart kommer avsluta.

Man talar om intertextualitet när olika texter pratar med varandra, nu vill min text samtala med Beethovens gamla sonat, som han enligt Wikipedia inte själv kallade Månskenssonaten, men det vet antagligen inte min huvudperson om.

One of my main characters sits down at the piano and play the “Moonlight Sonata”. I listen to different recordings on You Tube and hear how the notes drops. I examine how they should behave in my text and how they can tie together the chapter I soon will finish.

We speak of intertextuality when various texts speak to each other, now my text has a conversation with Beethovens old sonata, who according to Wikipedia, he himself did not call the Moonlight Sonata at all, but my protagonist in the book probably does not know that . And I won´t tell her.

Lauras soffa/ Laura´s couch

???????????????????????????????

När  du skriver eller målar intensivt, så finns plötsligt allt omkring dig, färgerna lyser mer intensivt även i verkligheten och miljöer och karaktärer du skriver om dyker plötsligt upp i tunnelbanan eller i ett gathörn. I Rom, Stockholm och London ser jag husen där pianolärarinnan eller Laura bor. Gatlyktorna i London vrålar att de vill vara med i berättelsen i hård konkurrens med de ståtliga spöklika gatlyktorna i Rom. De vill alla spela huvudroll eller vara statist i mina bilder och berättelser. Jag slänger upp kameran och tar en bild, kanske kommer ni med, men jag lovar ingenting.

Men Lauras soffa har ännu inte dykt upp, jag skulle tro att den finns på något loppis för den är lite nopprig och nersutten. Så den här fina randiga soffan i det magiska Törnrosaslottet Mälsåker får vänta på sin tur, men den surrealistiska soffan från Victoria and Alberts museum kommer passa utmärkt i pianolärarinnans  förfallna hus.

When you write or paint intensly for a long time, you will suddenly find it all around you in real life, the colours shines brighter and  the environments and the characters in your writing will suddenly turn up in a street corner or in the subway. In Rome, Stockholm and London I see the pianoteachers house or the house of Laura. The street lamps in London are roaring for a place in my story in hard competition with the  Ghostly majestic streeetlights in Rome. They all  want to play a leading part or just sneak in as an extra in my drama. I take a photo, but I promise nothing, I just rob their image for my collection of possibilities in my memory land.But Lauras coach has not yet appeared, I believe I´ll find it in a flea market, cause it´s a bit worn out. So this striped one at the magic castle of Mälsåker in Sweden has to wait for it´s turn, but the surrealistic red one from the Victoria and Albert Museum in London will definitely move in into the house of the pianoteacher.  Its all there, somewhere for us to use.

???????????????????????????????