vackra böcker/ Beautiful Books

Dessa bokuppslag med sitt starka uttryck  fotograferade jag på Liljevalchs utställning med sovjetisk affischkonst.
Majakovskij diktsamling För rösten,skapad i samarbete med El Lisitskij.

Är mitt skrivande ett projekt? Are My Writing A Project?

Behöver jag göra en projektplan för mitt skrivande?
Ett projekt har som mycket annat en bestämd början och ett bestämt slut,
projektplanen visar vad som behöver göras
och hur det ska göras,
Projektplanen kommer att visa för dig själv och för andra under projektets gång vad du gjort (du slipper känna att du står och stampar)
den kan revideras under tiden.
En projektplan ska innehålla:

 • ett projektnamn som fångar intresse för projektet, är lätt att kommunicera och komma ihåg ( säg emot det där) och som ger en tydlig bild av projektet
 • en bakgrund till mitt projekt, gör research, vilka kunskaper, erfarenheter och resurser för jag med mig in i projektet, vad har jag gjort förut?
 • målgrupper, vilka vänder jag mig till? beskriv min målgrupp.
 • övergripande syfte: Bli klar med min bok och ge ut och marknadsföra min bok.
 • Projektmålet delas in i smarta delmål  som gör att huvudmålen ska kunna förverkligas. Alla målen ska vara smarta : specifika,  tydligt beskrivna, mätbara, accepterade, realistiska och tidsbestämda.

Do I need a project plan for my writing?
A project has a definite beginning and a definite end.
The project plan shows what needs to be done
and how it should be done,
The plan will show your self and others during the project what actually has been done
It helps to manage that feeling that nothing is achieved
The plan can be revised during the project time.
A project plan include:

 • a project name that capture interest in the project, is easy to communicate and remember and gives a clear picture of the project
 • a background to my project, do research, what knowledge, skills, experiences and resources do I bring into the project , what have I done before
 • target groups, describe my audience
 • the overall purpose
 • the projects objective is divides into smart sub-goals that enable the main goals to be realized
 • all goals need to be smart; specific, clearly described, measurable, accepted, realistic and framed in time.

Vad kan komma att påverka ditt projekt? Consider as well:
Gör en SWAT-analys:
Strenght                                            styrkor
Weakness                                         svagheter
Oppurtunities                                 möjligheter
Threats                                             hot

 

primitiv nyfikenhet sa han

apropå autofiktion som inte är bra nog

men jag vill ju lära känna andra,
vill veta hur andra lever
föreställa mig hur det är att kliva på nakna fötter på det svala marmorgolvet
eller höra ljudet av syrsor i den tunga doften av olja och ginst

det är samma sak som när man öppnar kartboken,
den där platsen,
det där landet dit kommer jag aldrig att komma
namnet i kartboken
pricken på kartan med det vackra namnet
så berätta för mig, du som varit där
du som föddes där
ta mig med med genom den magiska portalen
genom berättelsen
gör min värld större

samma sak du som skrev om ett annat liv
jag kommer aldrig träffa dig
jag kommer aldrig stå i det där köket
eller höra till den där samhällsklassen
aldrig tala det språk du talar
så berätta
gör min värld större
lät mig för ett ögonblick vandra med tunna sandaler genom ökensanden
för en stund frysa under ett norrsken
eller tända en imaginär cigarett i en svettig bar

sen får du gärna fråga mig
be mig att berätta om en värld du inte känner