Skriva dikt tillsammans

IMG_2693whiteweb

Havet är som …

Havet är som …

Havet …

Havet …

Jag …

Havet smakar …

Havet doftar …

Havet låter …

Havet ser ut som …

Jag …

IMG_2684web

Med lite hjälp att börja meningarna kan det bli enkelt och överraskande att skriva poesi, tillsammans eller på egen hand.

Anafor är en stilfigur där talaren upprepar ett eller flera ord i början av flera meningar eller satser. Figuren är en repetition och heter på latin “repetitio” (från grekiskans anaphérō, “jag upprepar”).

Pröva också att skriva dikt med cirkelkomposition, dvs första ordet, meningen eller versraden upprepas i slutet av dikten.