Time to Read /tid att läsa

Tyra Kleen, svensk konstnär, gjorde bilden

Istället för att besöka mellandagsrean: läs en bok och färdas fort och långt med boken som biljett.

Instead of shopping, read a book and travel fast and far with the book as your only ticet.