Laura och den magiska urverksmaskinen/ Laura and the Magical Clockwork Machine

Nu har den kommit från tryckeriet, den andra boken om Laura Larssons osannolika äventyr.
LAURA OCH DEN MAGISKA URVERKSMASKINEN

där Laura, den unga hjältinnan,
kryper genom skrivbordslådor
och knuffas ner i svarta hål.
En bok om tiden, musiken och den viktigaste regeln av dem alla,
Den som kommer att avgöra hur allt kommer att sluta.
Men regler och regler, tänker Laura,
för hon är ju en sån person som helst vill bestämma allting själv.

Now it has arrived from the printing house, the second book about Laura Larsson’s unbelievable adventures.
LAURA AND THE MAGICAL CLOCKWORK MACHINE

where Laura, the young heroine,
is crawling through desk drawers
and is pushed into black holes.
A book about time, music, and the most important rule of them all,
The one who will decide how everything will end.
But rules and rules, Laura thinks,
because she is the kind of person who prefers to decide everything herself.

(For now, just in Swedish… but who knows …)

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s