författarens önskelista/ Wishlist for a Writer

 1. en riktigt vacker skrivfjäder
  för skönhetens och inspirationens skull och för ljuset när pennan raspar emot pappret
  A stunning quill: For the sake of beauty and inspiration and for the sound of the pen rasps on the paper
 2. Jag önskar läsare till mina böcker
  Readers för my books
 3. In Design för att göra bra bokomslag
  In Design for the covers of my next book
 4. god hälsa så att jag hinner slutföra alla mina skrivprojekt
  good health so I will have time to complete all my writing projects
 5. tid
  time …

© text & picture Lisbeth Nordin

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s