Skriv, men inte allt! / Write!

Att skriva en bok är som att måla en tavla
man måste passa sig, så man inte fyller i alla hålen,
alla tomrummen,
sätta punkt i tid,
lämna utrymme för tolkningar, fantasier och nya berättelser.
Allt är inte sagt.
Allt är inte visat
Det finns alltid mer för en nyfiken upptäcktsresande.

To write a book is like painting a painting.
You have to watch out for
filling all the holes, take away all of the empty spaces.
Stop at the right time.
Leave some space for the reader, the spectator and the creator, for new stories and interpretations,
old memories, fantasies and secret hideaways.
Not everything has been told,
not everything is shown,
there will be a place to embark on a new journey of discovery.

Copyright: text och bild Lisbeth Nordin

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s