signera boken med den balla Ballograf/ I sign my book with Ballograf

Att signera boken var svårare än jag trodde.

Jag har skrivit en hel bok, men
Vad skriver man när man signerar boken, förutom sitt namn förstås.
En del har fyndiga citat
men jag kommer inte på något lagom kort …

Vad skriver du?

Och pennan, den får inte blöda på pappret
eller smeta när handen råkar snudda …
Den berömde författaren mr X har en dyr penna i 1000 kronorsklassen,
den är ergonomisk och kladdar inte och är ett ädelt hantverk.
Jag älskar ju pennor
men jag skulle ganska snart tappa bort den dyra pennan.
Så här sitter jag här med en ärvd, ergonomisk Ballograf epoca, made in Sweden,
med arkivbeständigt bläck och en skrivlängd på cirka 8000 m
pris cirka 50 kr
och den har klarat kladd och smetprovet!
Inte illa pinkat, som vi säger i Sörmland.
Jag är nöjd.

Vilken penna har du`?

kolla här:
https://www.ballograf.se/

Signing the book was harder than I thought.
What to write?
Some have ingenious quotes
but I do not come up with anything reasonable …
And the pen, it must not bleed on the paper
or smear when the hand happens to touch …
The famous author Mr X has an expensive pen in the SEK 1,000 class,
it is ergonomic and does not smudge and is a noble craft.
I love pencils,
but I would soon lose such an expensive pen.
So for many reasons I have decided to sign my books with an inherited Ballograf Epoca, made in Sweden,
with archive-resistant ink
and a writing length of approximately 8000 m
price about 50 sek
and it has passed the smudge and the smear test!
not badly pinked, as we say in Sörmland.

I´m happy and content.

© text & picture Lisbeth Nordin

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s